Czyściec to miejsce uświęcenia zmarłych - Zgłoszenie

Zgłoszenie

KARTA CZŁONKOWSKA APOSTOLSTWA POMOCY DUSZOM CZYŚĆCOWYM

Imię i nazwisko *

Data urodzenia *

Adres email *

Telefon *

Stan (panna, kawaler)*

Zawód (uczeń, student, itp.) *

Parafia *

Diecezja *

Dokładny adres zamieszkania *

Przynależność do wspólnot kościelnych np.
Trzeci Zakon, Żywy Różaniec i inne

Czy Pan/i chce prenumerować kwartalnik Do domu Ojca?

Data i miejsce wypełnienia zgłoszenia