Czyściec to miejsce uświęcenia zmarłych - Pomoce formacyjne dla członków APDC

Pomoce formacyjne dla członków APDC

 

APDC proponuje członkom następujące pomoce:

 

Modlitewniki
Z myślą o członkach APDC zostały opracowane w Zgromadzeniu Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych różne modlitewniki zawierające brewiarz za zmarłych, różne nabożeństwa oraz szeroki wybór modlitw za zmarłych:
1. Okaż im Panie miłosierdzie swoje (290 stron)
2. Aby mieli życie wieczne. Modlitwy za zmarłych (250 stron)
3. Różaniec za zmarłych cierpiących w czyśćcu
4. Światłość wiekuista… Modlitewne czuwanie przy zmarłym
5. Nowenna za zmarłych cierpiących w czyśćcu
6. O mój Jezu! Miłosierdzia! Koronki za konających i zmarłych oraz Nowenna za zmarłych ze świętymi
7. Z pomocą cierpiącym w czyśćcu. Nowenna za zmarłych z bł. Honoratem Koźmińskim
Modlitewniki te można zamówić w Centrum APDC.

 

Obrazki z modlitwami
Członkowie APDC razem z Pamiątką otrzymują także obrazki z koronkami i modlitwą za zmarłych. Obrazki przekazywane są również wiernym przy różnych okazjach i spotkaniach.

 

Rekolekcje i dni skupienia
Dla chętnych organizowane są dni kupienia i rekolekcje. Są one dwojakiego rodzaju. Jedne z nich poświęcone są tematyce: Śmierć, sąd, czyściec, formy niesienia pomocy zmarłym. Przewidziane są one dla tych, którzy przyjeżdżają na rekolekcje po raz pierwszy, aby się zaznajomić z tymi zagadnieniami. Drugi rodzaj rekolekcji ma charakter formacyjny i stanowi pomoc do pogłębienia życia wewnętrznego.
Rekolekcje odbywają się w Domu Rekolekcyjnym Sióstr w Sulejówku koło Warszawy, ul. Poprzeczna 1. Rozpoczynają się w piątek o godz. 17 kończą w niedzielę, w południe obiadem. Terminy ich podawane są na bieżąco w kwartalniku „Do Domu Ojca” i na stronie internetowej.

 

Kwartalnik Do Domu Ojca
Od 2001 roku w Centrum APDC wydawany jest kwartalnik p.t. „Do Domu Ojca”. Ma on charakter formacyjny i przeznaczony jest do użytku wewnętrznego członków APDC, stąd nie można go nabyć w żadnych księgarniach ani kioskach przykościelnych. Pierwszą część kwartalnika stanowią katechezy, przeznaczone także jako pomoc do spotkań formacyjnych grup parafialnych. Pozostałe działy zawierają świadectwa, modlitwy za zmarłych, artykuły poświęcone pogłębieniu życia duchowego. Ostatnia część kwartalnika poświęcona jest aktualnościom i wydarzeniom w APDC. Kwartalnik można zaprenumerować w Centrum APDC.
Serdecznie zachęcamy do prenumeraty, aby członkowie dzięki kwartalnikowi trwali w jedności ze Zgromadzeniem Sióstr, przy którym Apostolstwo powstało i działa już ponad trzydzieści lat oraz mogli też być w jedności z członkami Apostolstwa, złączonymi ze sobą pragnieniem niesienia pomocy zmarłym cierpiącym w czyśćcu. APDC to duchowa rodzina Zgromadzenia, a więc tak, jak w każdej dobrej rodzinie, konieczne jest podtrzymywanie kontaktu. W tym celu trzeba dzielić się różnymi informacjami, podtrzymywać się nawzajem w tym, co dobre czy wspomagać modlitwą w chwilach doświadczeń, w trudach codziennego życia czy w cierpieniu. Ponieważ członkowie APDC rozproszeni są po całej Polsce i poza jej granicami kwartalnik stanowi narzędzie, dzięki któremu możemy docierać z formacją oraz z informacją do wszystkich, którym zależy na rodzinnych więziach miłości w Panu.

 

Odpowiednią lekturę
Bardzo często wierni posiadają jedynie fragmentaryczną wiedzę na temat czyśćca i form niesienia pomocy zmarłym poddanym oczyszczeniu. Podstawowa nauka Kościoła na ten temat zawarta jest w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Istnieją również inne publikacje posiadające imprimatur Kościoła, poświęcone temu zagadnieniu. Pozycje opracowane w naszym Zgromadzeniu:

 

1
2
3
14
4
5
6
13
7
8
okladka-modlitewnika2
12
11
10
foto-kwartalnik