Odpusty Triduum Paschalnego i Wielkanocy

apdc-wspomozycielki
Rekolekcje APDC: 9 – 11 marca 2018 – Sulejówek
19 lutego 2018
Pokaż wszystkie
img_1019

Wierny może zyskać odpust zupełny, pod zwykłymi warunkami: (wewnętrzna dyspozycja braku przywiązania do jakiegokolwiek grzechu – nawet lekkiego, przyjęcie Eucharystycznej Komunii św., modlitwa w intencjach papieskich) gdy:

– w Wielki Czwartek w czasie uroczystego wystawienia Najświętszego Sakramentu po Mszy Wieczerzy Pańskiej pobożnie odmówi strofy hymnu „Przed tak wielkim Sakramentem”

– w jakikolwiek piątek Wielkiego Postu (również w Wielki Piątek), po Komunii św. pobożnie odmówi przed wizerunkiem Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego następującą modlitwę:

„Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed Twoim obliczem i z największą gorliwością ducha proszę Cię i błagam, abyś wszczepił w moje serce najwyższe uczucia wiary, nadziei i miłości oraz prawdziwą skruchę za moje grzechy i silną wolę poprawy. Oto z sercem przepełnionym wielkim uczuciem i z boleścią oglądam w duchu Twoje pięć ran i myślą się w nich zatapiam, pamiętając o tym, dobry Jezu, co już prorok Dawid włożył w Twoje usta: Przebodli ręce moje i nogi, policzyli wszystkie kości moje”.

– w Wielki Piątek pobożnie będzie uczestniczyć w adoracji Krzyża w czasie uroczystej celebracji Pamiątki Męki i Śmierci Pana;

– w Wielką Sobotę – w czasie Wigilii Paschalnej odnowi przyrzeczenia chrzcielne

– w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego przyjmie błogosławieństwo papieskie Urbi et Orbi (Miastu i Światu), choćby za pośrednictwem transmisji radiowej czy telewizyjnej.

– w II Niedzielę Wielkanocną – w Święto Miłosierdzia Bożego, w jakimkolwiek kościele lub kaplicy, weźmie udział w pobożnych praktykach spełnianych ku czci Bożego Miłosierdzia albo przynajmniej odmówi przed Najświętszym Sakramentem Eucharystii, wystawionym publicznie lub ukrytym w tabernakulum, modlitwę „Ojcze nasz” i „Credo” (Wierzę w Boga…), dodając pobożne wezwanie do Pana Jezusa Miłosiernego (np. Jezu Miłosierny, Jezu ufam Tobie!).

Uwaga: W jednym dniu można zyskać wiele odpustów częściowych, ale tylko jeden odpust zupełny, choćby wierny wykonał wiele pobożnych czynności obdarzonych nadaniem odpustu.
Odpusty możemy ofiarować tylko za siebie lub za zmarłych.