Czyściec to miejsce uświęcenia zmarłych - O Apostolstwie

O Apostolstwie

BŁ. O. HONORAT KOŹMIŃSKI

Poświęcenie się wspomaganiu dusz czyśćcowych jest najkorzystniejsze,
bo sam Pan Bóg uważa się za dłużnika naszego za wybawienie
Jego dzieci i dusz ukochanych.

Czym jest Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym (APDC)?

1. APDC jest zorganizowaną formą apostolstwa Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych, które zostało założone przez bł. Honorata Koźmińskiego i Matkę Wandę Olędzką w 1889 roku w Zakroczymiu. APDC powstało jako odpowiedź na liczne prośby kierowane do Zgromadzenia Sióstr ze strony osób świeckich, zainteresowanych współpracą w zakresie naszego charyzmatu. Zgromadzenie rozeznało tę sytuację jako nowy znak czasu i nowe wezwanie apostolskie. Decyzja o podjęciu tej formy apostolskiej działalności Zgromadzenia zapadła w roku 1983. Dwa lata później (1985) przyjęto dla niej nazwę: Apostolskie Dzieło Pomocy dla Czyśćca. Znalazło to następnie odzwierciedlenie w Konstytucjach Zgromadzenia, zatwierdzonych przez Stolicę Apostolską, które stanowią prawną podstawę jego istnienia. Pierwsi członkowie włączyli się formalnie do Dzieła w 1985 r. Od 1 stycznia 2011 przyjęto nową nazwę: Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym (APDC). 2. Członkowie APDC stanowią duchową rodzinę Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych. Dniem szczególnej wzajemnej łączności między członkami APDC i Siostrami jest każdy poniedziałek. Siostry w tym dniu... czytaj dalej

Patronowie APDC

Patronami Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym są:  • Matka Boża Miłosierdzia (święto obchodzone jest w Zgromadzeniu 10 listopada)
  • św. Józef (19 marca)
  • bł. Honorat Koźmiński (założyciel Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśccowych w Polsce) - 13 października
  • bł. Maria od Opatrzności (założycielka francuskiego zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych, wspomnienie liturgiczne 7 lutego)


Dni świąt i wspomnień liturgicznych Patronów dają kolejną sposobność do ożywiania wzajemnej duchowej więzi między Członkami APDC i siostrami Zgromadzenia.

Przynależność do APDC a inne wspólnoty modlitewne

Osoby, które należą już do kilku wspólnot modlitewnych niekiedy wahają się czy włączać się do kolejnej. Otóż przynależność do wielu grup parafialnych sprawia, że dana osoba ma większe możliwości obdarowania zmarłych dobrami duchowymi. Te osoby już wiedzą jak się modlić i cenią sobie modlitwę jako skuteczne narzędzie działania Boga w świecie przez pośrednictwo człowieka. Modlitwa wstawiennicza za potrzebujących, duch wynagradzania za grzechy tych, którzy błądzą z dala od Boga i Kościoła jest już częścią codziennego życia tych osób. Ponadto jako osoby zaangażowane w życie religijne znają także wagę cierpienia, jako daru dla innych. Dlatego, gdy włączają się do APDC nie muszą podejmować niczego więcej. Wystarczy, że do swoich modlitw i dobrych uczynków, do zmagań z codziennymi problemami i cierpieniami uczynią tylko intencję, którą obejmą nie tylko żyjących czy konających, ale i dusze czyśćcowe. Osoba zaangażowana w życie parafii w wielu grupach modlitewnych jest najbardziej przez dusze czyśćcowe oczekiwanym pomocnikiem!

Grupy parafialne

Członkowie APDC dzielą się na członków indywidualnie włączonych do APDC (stanowią oni większość w Apostolstwie) oraz tworzących parafialne grupy modlitewne. Grupa parafialna powstaje zwykle z inicjatywy członków APDC, ale za pozwoleniem Księdza Proboszcza. Każda grupa ma opiekuna, którym jest albo sam Ksiądz Proboszcz, albo delegowany przez niego kapłan pracujący w parafii. Bezpośrednio za grupę odpowiedzialny jest animator lub animatorka, którzy reprezentują grupę wobec Księdza Proboszcza i w jej imieniu utrzymują kontakt z Centrum APDC. Każda grupa raz w miesiącu (jeżeli jest niewielka to rzadziej) w ustalony dzień zamawia Mszę świętą za zmarłych, odbywa też swoje modlitewno-formacyjne spotkanie. Po śmierci któregoś z członków zwykle dana grupa zamawia za niego Mszę świętą. Msze święte za zmarłych członków zamawiane są także podczas rekolekcji i dni skupień organizowanych przez Centrum APDC.