Czyściec to miejsce uświęcenia zmarłych - Kontakt

Kontakt

Skontaktuj się z nami

CENTRUM APDC ul. OLEŃKI 9; 42-226 CZĘSTOCHOWA

e-mail: adpc@wp.pl

tel. 600 831 552

Ofiary na działalność apostolską oraz na prenumeratę kwartalnika można przekazywać na konto:
Zgromadzenie Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych
PEKAO S.A. I Oddział w Sulejówku
28 1240 2148 1111 0010 1234 1831

Wykaz grup parafialnych APDC na terenie Polski

1. Diecezja białostocka
Białystok - par. Miłosierdzia Bożego

2. Diecezja bielsko-żywiecka
Bielsko-Biała - par. św. Stanisława
Bielsko Biała - par. Najświętszego Serca Pana Jezusa
Bronów - par. Najświętszego Serca Pana Jezusa
Kozy - par. Św. Apostoła Szymona i Judy Tadeusza
Lipowa - par. św. Bartłomieja Apostoła
Monowice - par. św. Michała Archanioła
Skoczów - par. św. Apostołów Piotra i Pawła

3. Diecezja bydgoska
Bydgoszcz - par. Opatrzności Bożej

4. Diecezja częstochowska
Częstochowa - par. św. Wojciecha... czytaj dalej

Grupy APDC poza Polską

1. Białoruś
Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym jest obecne na Białorusi w trzech diecezjach: w archidiecezji mińsko-mohylewskiej (kilka grup parafialnych) i w diecezji grodzieńskiej (kilkadziesiąt grup parafialnych) oraz w diecezji pińskiej.

2. Litwa , Łotwa i Ukraina
Na Litwie APDC jest obecne w sześciu parafiach w archidiecezji wileńskiej. Są to grupy narodowości polskiej.
Na Łotwie (Daugavpils) i Ukrainie (Lwów) jest po jednej grupie, które tworzą również Polacy.

3. Hiszpania-Madryt
Podobnie jest z grupą, jaka powstała w środowisku polskim w Hiszpanii (w Madrycie).

4. Niemcy-Monachium
Grupa istnieje przy Polskiej Misji Katolickiej Ojców Redemptorystów, a więc także tworzą ją Polacy.
 

Wyślij do nas wiadomość