Czyściec to miejsce uświęcenia zmarłych - Członkowie APDC

Członkowie APDC


Zadania członków APDC

Pamiętają, że są powołani do świętości
Sobór Watykański II przypomniał, że wszyscy chrześcijanie jakiegokolwiek stanu i zawodu powołani są do pełni życia chrześcijańskiego i do doskonałości miłości, czyli do świętości. (por KK 40) Przez sakrament chrztu świętego zostaliśmy wszczepieni w Chrystusa, otrzymaliśmy godność dzieci Bożych i zaczyn świętości jako dar i zadanie. Powołanie do świętości mamy urzeczywistniać w całym naszym życiu, zgodnie z tym, co mówi św. Paweł: „Albowiem wolą Bożą jest uświęcenie wasze” (1 Tes 4,3). Dążenie zatem do świętości nie jest czymś nadzwyczajnym, ale normalną drogą dla wszystkich wyznawców Chrystusa... czytaj dalej

Pomoce formacyjne dla członków APDC


APDC proponuje członkom następujące pomoce:

Modlitewniki
Z myślą o członkach APDC zostały opracowane w Zgromadzeniu Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych różne modlitewniki zawierające brewiarz za zmarłych, różne nabożeństwa oraz szeroki wybór modlitw za zmarłych:
1. Okaż im Panie miłosierdzie swoje (290 stron)
2. Aby mieli życie wieczne. Modlitwy za zmarłych (250 stron)
3. Różaniec za zmarłych cierpiących w czyśćcu
4. Światłość wiekuista... Modlitewne czuwanie przy zmarłym... czytaj dalej