Adycja w Radiu Maryja - Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym

Adycja w Radiu Maryja

Przemyœl, 26.02.2022. Miejsce pomocy dla uchodŸców z Ukrainy, 26 bm. na parkingu przy jednym ze sklepów w Przemyœlu. Wiele osób oferuje uchodŸcom pomoc, odbiór z granicy i darmowy transport. (mr) PAP/Darek Delmanowicz
Pomagamy cierpiącym na ziemi i w czyśćcu
11 marca 2022
nr 86
Nowy nr kwartalnika
25 kwietnia 2022
Pokaż wszystkie
RM 15 marca 2022

Kolejny raz na zaproszenie p. Lecha Polakiewicza s. Anna odpowiedzialna za Apostolstwo i o. Grzegorz Filipiuk kapucyn gościli w audycji dla małżonków i rodziców. Temat tym razem dotyczył przeżywania czyśćca w życiu ziemskim.

Zapraszamy do słuchania :)