Czyściec to miejsce uświęcenia zmarłych - Strona główna

Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym

27 lutego 2021
Radio Maryja-1-3_Moment

Audycja „Nieobecni a zawsze obecni”

Na zaproszenie p. Lecha Polakiewicza s. Anna Czajkowska WDC i br. Grzegorz Filipiuk OFMCap gościli 23 lutego 2021 roku w „Rozmowach niedokończonych” w Radiu Maryja. Zapraszamy do słuchania.  
18 lutego 2021
rose-4925102_1920-2-ŻAŁOBA

Rekolekcje o żałobie – online

Rekolekcje o żałobie „Stań przy mnie, Panie, bo jestem w ucisku” planowane na 26-28 lutego 2021 roku odbędą się online. Konferencje oraz rozważania słowa Bożego z dnia będą zamieszczone na naszym kanale […]
11 grudnia 2020
św. Józef

Rok Świętego Józefa – nowe odpusty

Według Dekretu Penitencjarii Apostolskiej z 8 XII 2020 r. W 150 rocznicę ogłoszenia św. Józefa Patronem Kościoła Powszechnego – 8 grudnia 2020 roku – papież Franciszek opublikował List apostolski Patris […]
 
 

Jesteś na stronie poświęconej Apostolstwu, które działa od ponad 30 lat przy Zgromadzeniu Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych.
Jego głównym zadaniem jest niesienie pomocy duszom czyśćcowym.