Czyściec to miejsce uświęcenia zmarłych - Strona główna

Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym

6 maja 2022
Czuwanie 2022_2

Nocne czuwanie – 11/12 VI 2022 – Jasna Góra

11/12 VI 2022 – JASNA GÓRA  – Z MARYJĄ, OPRÓŻNIJMY CZYŚCIEC! 40 LECIE APDC – V PIELGRZYMKA Z CZUWANIEM NOCNYM SIÓSTR WSPOMOŻYCIELEK i APOSTOLSTWA Zgłoszenia grup i uczestników indywidualnych: Centrum […]
25 kwietnia 2022
nr 86

Nowy nr kwartalnika

Kłopot z intencjami Zagadnienie, teoretycznie, wydaje się proste i oczywiste: ofiaruję Mszę św., czy jakieś wybrane przez siebie modlitwy duszom czyśćcowym i one z tego korzystają. Jednak ta oczywistość w praktyce […]
16 marca 2022
RM 15 marca 2022

Adycja w Radiu Maryja

Kolejny raz na zaproszenie p. Lecha Polakiewicza s. Anna odpowiedzialna za Apostolstwo i o. Grzegorz Filipiuk kapucyn gościli w audycji dla małżonków i rodziców. Temat tym razem dotyczył przeżywania czyśćca w życiu ziemskim. […]
 
 

Jesteś na stronie poświęconej Apostolstwu, które działa od ponad 30 lat przy Zgromadzeniu Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych.
Jego głównym zadaniem jest niesienie pomocy duszom czyśćcowym.